Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
224,1311,03
234,527,82
243,7612,733
258,3210565,8119901
265,1143287,011033
275,577122,76710
283,36178,6574
295,11321,3112
302,368,86
315,269,851
325,3150262,912327
337,5214408,6171421
346,2146299,511135
354,25896,0517
 8,31 0952 192,58342592
UkeStørstAntallSamlet
vekt
220,731,9
230,694,2
242,245,3
252,32923,2
261,54030,5
271,2107,8
281,81411,0
291,153,3
30
310,420,7
321,52116,0
332,03827,9
341,51410,1
350,764,0
 2,3195145,9
DatoVektArtRedskapVald/soneNavnBildeSatt ut
31.08.20184,2 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
31.08.20183,7 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
31.08.20183,2 Laks Våtflue Ferja-Kolstad (Tor-Odd) Gunnar Frilund  
31.08.20182,9 Laks Våtflue Ferja-Kolstad (Tor-Odd) Gunnar Frilund  
31.08.20181,7 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
31.08.20181,6 Laks Meitemark MYRMOEN (Ovenfor fossen) Torgeir Eriksen  
31.08.20181,5 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Frode Berg  
31.08.20181,5 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Arne Saugestad  
31.08.20181,5 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Ingvar Stokke  
31.08.20181,4 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Ingvar Stokke  
31.08.20181,3 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Ingvar Stokke  
31.08.20181,1 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
31.08.20181,0 Laks Meitemark MYRMOEN (Ovenfor fossen) Torgeir Eriksen  
31.08.20180,9 Laks Våtflue Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
31.08.20180,6 Sjøørret Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Arne Saugestad  
30.08.20183,8 Laks Meitemark BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
30.08.20181,5 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
30.08.20181,3 Laks Våtflue BUAMOEN (Ovenfor fossen) Kjell Ramfjord  
30.08.20181,2 Laks Våtflue BUAMOEN (Ovenfor fossen) Kjell Ramfjord  
30.08.20181,1 Laks Sluk BRUMOVALDET (Nedenfor fossen) Tore Sæther  
30.08.20181,1 Laks Meitemark BERGVALDET (Ovenfor fossen) Erling Røstad  
30.08.20181,1 Laks Meitemark BERGVALDET (Ovenfor fossen) Bernt Inge Laupstad  
30.08.20181,0 Laks Våtflue Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
30.08.20181,0 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
30.08.20180,6 Sjøørret Sluk BRUMOVALDET (Nedenfor fossen) Grete Ekker  
29.08.20183,0 Laks Meitemark BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
29.08.20182,5 Laks Meitemark BERGVALDET (Ovenfor fossen) Erling Røstad  
29.08.20182,0 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
29.08.20181,5 Laks Spinner BERGVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren  
29.08.20181,5 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren  
29.08.20181,4 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
29.08.20181,2 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
29.08.20181,1 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
29.08.20181,0 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
29.08.20180,9 Laks Meitemark Ferja-Kolstad (Tor-Odd) Eiliv Ressem  
29.08.20180,8 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
29.08.20180,7 Sjøørret Meitemark Ferja-Kolstad (Tor-Odd) Eiliv Ressem  
28.08.20182,0 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Eirik Syversen  
28.08.20182,0 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Ingvar Stokke  
28.08.20181,9 Laks Wobbler BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
28.08.20181,5 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
28.08.20181,3 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren  
28.08.20181,2 Laks Meitemark Holmset-camping Horst Schâff  
28.08.20181,2 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren  
28.08.20181,1 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
28.08.20180,9 Laks Våtflue Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
28.08.20180,7 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Gisela Schâff  
28.08.20180,7 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Gisela Schâff  
28.08.20180,7 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Horst Schâff  
27.08.20184,0 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Arne Saugestad
27.08.20183,7 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
27.08.20182,4 Laks Våtflue Årgård lars Igestedt  
27.08.20182,4 Laks Våtflue Årgård lars Igestedt  
27.08.20181,7 Laks Våtflue Årgård lars Igestedt  
27.08.20181,7 Laks Spinner BERGVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag  
27.08.20181,7 Laks Våtflue Årgård lars Igestedt  
27.08.20181,5 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren  
27.08.20181,0 Laks Våtflue Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
27.08.20181,0 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
27.08.20181,0 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren   X
27.08.20181,0 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Oddvar I.E.Daren   X
27.08.20181,0 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Tore Faxvaag   X
27.08.20180,8 Laks Våtflue Ferja-Kolstad (Tor-Odd) Jan A. Lorvik  
27.08.20180,5 Laks Våtflue AUSTERELVA LANGENGET Tor Bjerkan  
26.08.20185,6 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Frode Ryan
26.08.20185,5 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell   X
26.08.20185,4 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
26.08.20184,2 Laks Spinner BERRE Sone1 (Ovenfor fossen) Jan Pettersen
26.08.20184,1 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Emil Norell
26.08.20183,8 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson  
26.08.20183,3 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
26.08.20182,7 Laks Spinner BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Stig Sletner
26.08.20182,6 Laks Våtflue Årgård Maria Ottosson  
26.08.20182,3 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell   X
26.08.20181,7 Laks Meitemark BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Lars ERik Aalberg  
26.08.20181,7 Laks Våtflue Årgård Maria Ottosson  
26.08.20181,5 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
26.08.20181,5 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Arild Fossen  
26.08.20181,4 Laks Streamer BERRE Sone1 (Ovenfor fossen) Håvard Aunet  
26.08.20181,4 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Sverre Holm  
26.08.20181,3 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson   X
26.08.20181,3 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell X
26.08.20181,3 Laks Spinner BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Håvard Aunet  
26.08.20181,3 Laks Spinner BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Håvard Aunet  
26.08.20181,1 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
26.08.20181,0 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell   X
26.08.20181,0 Laks Spinner BERRE Sone1 (Ovenfor fossen) Jan Pettersen  
26.08.20180,9 Laks Våtflue Austerelva Br-Brørsfossen Odd Gunnar Bjørk  
26.08.20180,8 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Horst Schâff  
26.08.20180,8 Sjøørret Meitemark Austerelva Liaberga Øystein Valle  
26.08.20180,7 Laks Meitemark Austerelva Liaberga Øystein Valle  
26.08.20180,6 Laks Meitemark Austerelva Liaberga Øystein Valle  
26.08.20180,6 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Horst Schâff  
26.08.20180,6 Sjøørret Meitemark Holmset-camping Gisela Schâff  
25.08.20185,0 Laks Våtflue BUAMOEN (Ovenfor fossen) Trond Julnes  
25.08.20184,3 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell  
25.08.20183,7 Laks Spinner BERGVALDET (Ovenfor fossen) Bernt Inge Laupstad
25.08.20183,6 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell  
25.08.20183,5 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Ove Bye  
25.08.20183,4 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson  
25.08.20182,5 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell   X
25.08.20182,0 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Emil Norell  
25.08.20182,0 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell   X
25.08.20181,9 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Kjell Ramfjord  
25.08.20181,6 Laks Våtflue BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Jan Pettersen  
25.08.20181,5 Laks Sluk BUAMOEN (Ovenfor fossen) Stig Ove Bye  
25.08.20181,5 Laks Våtflue BUAMOEN (Ovenfor fossen) Trond Julnes  
25.08.20181,5 Laks Våtflue BUAMOEN (Ovenfor fossen) Trond Julnes  
25.08.20181,5 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Arnt Ove Flatås  
25.08.20181,3 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Arnt Ove Flatås  
25.08.20181,3 Regnbueørret Våtflue Årgård Lars Ottosson   X
25.08.20181,3 Laks Våtflue BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Vidar Sandstad  
25.08.20181,3 Laks Våtflue BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Vidar Sandstad  
25.08.20181,3 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell  
25.08.20181,3 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Emil Norell  
25.08.20181,2 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson   X
25.08.20181,2 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Arnt Ove Flatås   X
25.08.20181,2 Laks Spinner BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Grete Mjøsund
25.08.20181,1 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Daniel Berg  
25.08.20181,1 Sjøørret Spinner ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Eirik Syversen   X
25.08.20181,0 Laks Våtflue BERRE Sone2 (Ovenfor fossen) Jan Pettersen  
25.08.20181,0 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Lisbet Schjelderup  
25.08.20181,0 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell   X
25.08.20181,0 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Emil Norell   X
25.08.20180,9 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Frode Ryan  
25.08.20180,5 Sjøørret Våtflue Årgård Lars Ottosson  
25.08.20180,5 Sjøørret Våtflue Årgård Lars Ottosson  
24.08.20185,5 Laks Meitemark FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Jan Helge Andreasen
24.08.20184,0 Laks Våtflue Årgård Maria Ottosson  
24.08.20183,7 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson  
24.08.20183,7 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell   X
24.08.20182,4 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson  
24.08.20182,1 Laks Våtflue Årgård Maria Ottosson  
24.08.20181,7 Regnbueørret Våtflue Årgård Maria Ottosson  
24.08.20181,7 Laks Våtflue Årgård Jörgen Stenberg  
24.08.20181,6 Laks Våtflue Årgård Angela Stenberg  
24.08.20181,5 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Emil Norell  
24.08.20181,5 Laks Våtflue BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell   X
24.08.20181,4 Laks Meitemark FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Andreas Skjelbostad  
24.08.20181,3 Laks Våtflue Årgård Lars Ottosson   X
24.08.20181,3 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell  
24.08.20181,1 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Kent Norell   X
24.08.20181,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Kent Norell   X
24.08.20181,0 Laks Våtflue BERGVALDET (Ovenfor fossen) Patrick Norell   X
24.08.20181,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Kent Norell  
24.08.20181,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Kent Norell   X
24.08.20181,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Emil Norell   X
24.08.20180,8 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Emil Norell   X
24.08.20180,8 Laks Våtflue Årgård Maria Ottosson   X
24.08.20180,5 Sjøørret Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Arnt Ove Flatås   X
23.08.20186,2 Laks Våtflue Årgård joar anzjön  
23.08.20184,1 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Trond Julnes  
23.08.20184,0 Laks Meitemark ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Andreas Skjelbostad  
23.08.20183,5 Laks Meitemark ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Jan Helge Andreassen  
23.08.20182,8 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Oddbjørn Tingstad  
23.08.20182,5 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Leif Sjømæling  
23.08.20181,7 Laks Meitemark MYRMOEN (Ovenfor fossen) Torgeir Eriksen  
23.08.20181,5 Sjøørret Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Trond Julnes  
23.08.20181,5 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Jørgen Dahl  
23.08.20181,5 Laks Wobbler BERGVALDET (Ovenfor fossen) Sverre Tangen  
23.08.20181,4 Laks Meitemark MYRMOEN (Ovenfor fossen) Torgeir Eriksen  
23.08.20181,4 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Oddbjørn Tingstad  
23.08.20181,1 Laks Våtflue ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Oddbjørn Tingstad  
23.08.20181,1 Laks Våtflue Årgård joar anzjön  
23.08.20181,0 Laks Våtflue Oksdøla Uleselig Navn  
23.08.20180,5 Sjøørret Våtflue Oksdøla Uleselig Navn  
22.08.20183,5 Laks Våtflue Årgård Angela Stenberg   X
22.08.20183,0 Laks Våtflue Årgård Angela Stenberg   X
22.08.20183,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Knut Magnus Lavre  
22.08.20182,0 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Ole Amundsen  
22.08.20181,8 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö  
22.08.20181,6 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Willy Sverkmo  
22.08.20181,5 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö   X
22.08.20181,5 Laks Våtflue FOSSLIA sone 2 (Nedenfor fossen) Ole Amundsen  
22.08.20181,3 Laks Meitemark MYRMOEN (Ovenfor fossen) Torgeir Eriksen  
22.08.20181,2 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö  
22.08.20181,2 Laks Våtflue Årgård Jörgen Stenberg   X
22.08.20181,1 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Jan Spjøtvold  
22.08.20181,0 Laks Våtflue Årgård Angela Stenberg   X
22.08.20181,0 Laks Våtflue Årgård Jörgen Stenberg   X
22.08.20181,0 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö   X
22.08.20180,9 Laks Meitemark Austerelva Br-Brørsfossen Jan Spjøtvold  
21.08.20186,0 Laks Våtflue Årgård Jörgen Stenberg
21.08.20185,5 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Arne Saugestad
21.08.20184,5 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Thor Stokke
21.08.20184,0 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö  
21.08.20183,4 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Kjell Ramfjord  
21.08.20183,2 Laks Spinner BUVARPVALDET (Ovenfor fossen) Ingvar Stokke  
21.08.20182,8 Laks Sluk Oksdøla Henrik Strøm  
21.08.20182,6 Laks Sluk ØVRE ØYENSÅA (Ovenfor fossen) Willy Sverkmo  
21.08.20182,2 Laks Våtflue BRUMOVALDET (Nedenfor fossen) Tore Sundvik  
21.08.20182,0 Laks Våtflue BRUMOVALDET (Nedenfor fossen) Tore Sundvik  
21.08.20181,5 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö  
21.08.20181,4 Laks Våtflue FOSSLIA Berrefossen (Nedenfor fossen) Arne Saugestad  
21.08.20181,3 Laks Våtflue Årgård Jörgen Stenberg   X
21.08.20181,2 Laks Våtflue Årgård joar anzjön  
21.08.20181,1 Laks Våtflue Årgård joar anzjön   X
21.08.20181,0 Laks Meitemark Austerelva Liaberga Alf Hopstad  
21.08.20181,0 Laks Våtflue BRUMOVALDET (Nedenfor fossen) Tore Sundvik  
21.08.20181,0 Laks Våtflue Årgård Lars Jerkö  
94