Scanatura

Scanaturalogo

 

Scanatura er et ANS med tilholdssted i Kristiansand. Firmaet ble opprettet i 2001 under navnet Laksefisk.no. Visjonen vår var da å skape gode systemer for norske lakselver med tanke på kortsalg, fangstrapportering og økonomisk administrasjon av elvefiske. Siden oppstart har vi hatt en raskt voksende kundegruppe.
Nye og allerede eksisterende kunder har også ønsket å bruke våre systemer innen jakt og innlandsfiske i tillegg til administrasjon av elvefiske. På grunn av dette har vi valgt å endre navn. Scanatura er et navn som dekker et bredere felt av tjenester både i inn- og utland.

Scanatura ønsker å fremstå som et lett tilgjengelig firma med gode og sikre løsninger for våre kunder.
Våre kunder opplever en stor grad av kontroll gjennom bruk av våre systemer. Stadig flere benytter seg av websalg av jakt- og fiskekort og fangstrapportering via web og mobiltelefon. Dette medfører at kortsalget optimaliseres i tillegg til at fangstene rapporteres i langt større grad. En god fangstrapportering fører igjen til en større kontroll i forvaltningen av jakt- og fiskeområdene.

Ha en riktig god jakt- og fiskesesong!!


E-post: post@scanatura.no