Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
 
DatoLengdeArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt utOppdrett
30.06.2024106,0 Gjedde Stang SJØ Kristin Pedersen midtun
30.06.202495,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
30.06.202493,0 Gjedde Stang SJØ Thomas Berget X
30.06.202492,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
30.06.202491,0 Gjedde Stang SJØ Karl Kristian Skedsmo Nilsen X
30.06.202490,0 Gjedde Stang SJØ Lars Kletten (Team Odden)
30.06.202488,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
30.06.202485,0 Gjedde Stang SJØ Håkon Nilsen ( Team May og Fred) X
30.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
30.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
30.06.202481,0 Ørret Stang SJØ Arild Falkfjell / Gunerius Bakke (Team Fjørfalken) X
30.06.202480,0 Gjedde Stang SJØ Terje Borchgrevink Nuis (FrontierAnglers) X
30.06.202478,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
30.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Karl Kristian Skedsmo Nilsen X
30.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Thomas Berget X
30.06.202476,0 Ørret Stang SJØ Joachim fjeldseth (team trøkk) X
30.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
30.06.202473,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
30.06.202470,0 Ørret Stang SJØ Georg Larsen
30.06.202462,0 Gjedde Stang SJØ Karl Kristian Skedsmo Nilsen X
30.06.202460,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
30.06.202455,0 Ørret Stang SJØ Arve bakken (team Festus) X
30.06.202452,0 Ørret Stang SJØ Kristian Hansæl (Team May & Fred’s + ILE) X
30.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Tord Fladeby (Team Flaks) X
30.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Tord Fladeby (Team Flaks) X
30.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Jan Roger Haugen X
30.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Arild Falkfjell / Gunerius Bakke (Team Fjørfalken) X
30.06.202445,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
30.06.202434,0 Ørret Stang ELV Ingrid Oline Burhol Eriksson X
29.06.2024103,0 Gjedde Stang SJØ Rolf Lauritsen Sørlie X
29.06.2024100,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202495,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202494,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202494,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202491,0 Gjedde Stang SJØ Terje Borchgrevink Nuis (FrontierAnglers) X
29.06.202491,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202490,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202488,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202488,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202488,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202486,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202485,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202485,0 Gjedde Stang SJØ Lars Kletten (Team Odden) X
29.06.202485,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202484,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202483,0 Gjedde Stang SJØ Håkon Nilsen ( Team May og Fred) X
29.06.202483,0 Gjedde Stang SJØ Dina Victoria Berget X
29.06.202483,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202483,0 Gjedde Stang SJØ Benjamin Øien Hørsand (Team GPS) X
29.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Lars Kletten (Team Odden) X
29.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202481,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202480,0 Gjedde Stang SJØ Magnus Lilletjernbakken X
29.06.202480,0 Gjedde Stang SJØ Lars Christian Lund (Team Espa Snekkerverksted) X
29.06.202478,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202478,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202478,0 Gjedde Stang SJØ Alex Aasbrenn
29.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Lars Kletten (Team Odden) X
29.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Benjamin Øien Hørsand (Team GPS) X
29.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Kristin Pedersen midtun
29.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
29.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Thomas Berget X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Rolf Lauritsen Sørlie X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Thomas Berget X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
29.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
29.06.202471,0 Gjedde Stang SJØ Martine Aaen Lunde
29.06.202468,0 Ørret Stang SJØ Stig Are Saxerud ( Team Kæru ) X
29.06.202466,0 Ørret Stang SJØ Mats Arnesen
29.06.202464,0 Gjedde Stang SJØ Kaja Aaen Lunde
29.06.202464,0 Ørret Stang SJØ Stig Are Saxerud ( Team Kæru ) X
29.06.202464,0 Ørret Stang SJØ Joachim fjeldseth (team trøkk) X
29.06.202460,0 Gjedde Stang SJØ Tom-Ola Vestlund X
29.06.202460,0 Ørret Stang SJØ Tord Fladeby (Team Flaks) X
29.06.202460,0 Gjedde Stang SJØ Tom-Ola Vestlund X
29.06.202456,0 Gjedde Stang SJØ Karl Kristian Skedsmo Nilsen X
29.06.202456,0 Gjedde Stang SJØ Jørn Ola Vestlund
29.06.202456,0 Gjedde Stang SJØ Frida Otnes Fjeld
29.06.202455,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
29.06.202455,0 Ørret Stang SJØ Morten Marthinsen (Team Blåkjeft) X
29.06.202455,0 Ørret Stang SJØ Arild Falkfjell / Gunerius Bakke (Team Fjørfalken) X
29.06.202454,0 Ørret Stang SJØ Heidi Andresen (team Snippen) X
29.06.202454,0 Ørret Stang SJØ André Sletner-Arnesen (Team Catch N Freeze)
29.06.202453,0 Ørret Stang SJØ Morten Sæthre Soløst X
29.06.202453,0 Ørret Stang SJØ Simen Løkkebø
29.06.202453,0 Ørret Stang SJØ Tord Fladeby (Team Flaks) X
29.06.202452,0 Ørret Stang SJØ Ingar Lombness (Team Neptune) X
29.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Simen Løkkebø
29.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Morten
29.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Morten Marthinsen (Team Blåkjeft) X
29.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
29.06.202451,0 Ørret Stang SJØ André Sletner-Arnesen (Team Catch N Freeze)
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Joachim fjeldseth (team trøkk) X
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Arve bakken (team Festus)
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Liv Bente Bjørnstad
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Arild Falkfjell / Gunerius Bakke (Team Fjørfalken) X
29.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Jan Roger Haugen X
29.06.202448,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
29.06.202446,0 Ørret Stang ELV Viggo Nygård
29.06.202445,0 Ørret Stang ELV Jan Rønning
29.06.202445,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
29.06.202442,0 Ørret Stang ELV Trond Erik Hagen X
29.06.202441,0 Ørret Stang ELV Erling Thomas Eide X
29.06.202440,0 Ørret Stang ELV Oliver Grøthe X
29.06.202434,0 Gjedde Stang SJØ John Erling Evenstuen
29.06.202432,0 Gjedde Stang SJØ Karl Kristian Skedsmo Nilsen X
29.06.202419,0 Ørret Stang ELV Vilma Nygård X
29.06.202416,0 Ørret Stang ELV Morten Kværnes
29.06.202416,0 Ørret Stang ELV Elise Strømsmoen X
29.06.202415,0 Ørret Stang ELV Vilma Nygård X
29.06.202415,0 Ørret Stang ELV Viggo Nygård X
29.06.202415,0 Ørret Stang ELV Viggo Nygård X
28.06.2024110,0 Gjedde Stang SJØ Hans Martin Bue (teamnavn: 3D) X
28.06.2024110,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
28.06.2024103,0 Gjedde Stang SJØ Alex Aasbrenn X
28.06.2024102,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202493,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202490,0 Gjedde Stang SJØ Benjamin Øien Hørsand (Team GPS) X
28.06.202485,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
28.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
28.06.202482,0 Gjedde Stang SJØ Lars Kletten (Team Odden) X
28.06.202481,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202481,0 Gjedde Stang SJØ Kent Henning Berget (Team Bællrank) X
28.06.202478,0 Gjedde Stang SJØ Elias Nygård Brenden X
28.06.202477,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
28.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Magnus Lilletjernbakken X
28.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Stefan Brydalseggen ( Team Headbanger ) X
28.06.202476,0 Gjedde Stang SJØ Benjamin Øien Hørsand (Team GPS) X
28.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Erik Ellevold (99 problems, but fish ain’t one) X
28.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Maria Myhrhagen (team pappasturjenter) X
28.06.202475,0 Gjedde Stang SJØ Benjamin Øien Hørsand (Team GPS) X
28.06.202469,0 Ørret Stang SJØ Morten Marthinsen (Team Blåkjeft) X
28.06.202468,0 Ørret Stang SJØ Arild Falkfjell / Gunerius Bakke (Team Fjørfalken) X
28.06.202463,0 Ørret Stang SJØ Martin Holth ( Team HN Fishing ) X
28.06.202460,0 Ørret Stang SJØ Arve bakken (team Festus)
28.06.202458,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
28.06.202451,0 Ørret Stang SJØ Johnny Høgli(Team No Fish) X
28.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Tord Fladeby (Team Flaks) X
28.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Jan Roger Haugen X
28.06.202450,0 Ørret Stang SJØ Per Magne Skogli (Team Linnes)
28.06.202446,0 Ørret Stang SJØ Mads
28.06.202443,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
28.06.202438,0 Ørret Stang ELV Inge Rønning X
28.06.202428,0 Ørret Stang SJØ Mads X
125.