Filter

UkeAntall
 
UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
 
UkeStørstAntallSamlet
vekt
 
DatoVektArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt utOppdrett
31.08.20236,4 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
30.08.20235,7 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
30.08.20234,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
30.08.20231,9 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
30.08.20231,8 Sjøørret Meitemark Sone 3 Import 2023   X
30.08.20231,2 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
30.08.20231,2 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
29.08.20235,0 Laks Meitemark Sone 5 Import 2023   X
29.08.20233,5 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
29.08.20232,4 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
29.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
29.08.20231,3 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
28.08.20237,5 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023   X
28.08.20236,4 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
28.08.20235,0 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
28.08.20234,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
27.08.20237,3 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
27.08.20235,9 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
27.08.20234,7 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
27.08.20232,5 Sjøørret Flue Sone 2 Import 2023   X
27.08.20232,0 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
27.08.20230,9 Sjøørret Wobbler Sone 3 Import 2023   X
26.08.20233,8 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
26.08.20232,5 Sjøørret Meitemark Sone 4 Import 2023   X
26.08.20232,5 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
26.08.20231,8 Laks Wobbler Sone 1 Import 2023  
26.08.20231,5 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
26.08.20231,3 Sjøørret Spinner Sone 1 Import 2023   X
26.08.20231,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
26.08.20230,9 Sjøørret Spinner Sone 1 Import 2023   X
25.08.20237,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
25.08.20233,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
25.08.20231,7 Laks Wobbler Sone 6 Import 2023  
25.08.20231,0 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
25.08.20230,9 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
25.08.20230,7 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
25.08.20230,5 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
24.08.202311,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
24.08.20237,9 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
24.08.20235,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
24.08.20234,2 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
24.08.20231,4 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
24.08.20231,2 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
24.08.20231,0 Sjøørret Meitemark Sone 4 Import 2023   X
23.08.202311,8 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
23.08.20235,6 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
22.08.20237,5 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
22.08.20234,5 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
22.08.20232,8 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
22.08.20232,7 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
22.08.20232,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
22.08.20232,6 Laks Flue Sone 6 Import 2023  
22.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
21.08.20238,8 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
21.08.20236,0 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
21.08.20235,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
21.08.20233,5 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
21.08.20232,6 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
21.08.20232,2 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
21.08.20231,0 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
20.08.20237,2 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
20.08.20232,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
20.08.20232,2 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
20.08.20231,5 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
20.08.20231,1 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
19.08.20236,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
19.08.20235,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
19.08.20235,1 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
19.08.20234,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
19.08.20232,4 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
19.08.20231,9 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.08.20234,8 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
18.08.20232,7 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
18.08.20232,5 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
17.08.20236,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
17.08.20235,5 Laks Flue Sone 4 Import 2023  
17.08.20235,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
17.08.20234,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
17.08.20232,3 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
17.08.20232,1 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
17.08.20231,2 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
16.08.20236,8 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
16.08.20235,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
16.08.20234,9 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
16.08.20234,7 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
16.08.20234,1 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
16.08.20231,9 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
16.08.20231,8 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
16.08.20231,7 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
16.08.20231,7 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
16.08.20231,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
15.08.20235,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
15.08.20233,9 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
15.08.20232,2 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
15.08.20231,9 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
15.08.20231,8 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
15.08.20231,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
15.08.20231,3 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
15.08.20231,2 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
15.08.20230,8 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
14.08.20237,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
14.08.20235,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
14.08.20234,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
14.08.20234,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
14.08.20233,5 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
14.08.20232,3 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
14.08.20232,1 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
14.08.20231,6 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
14.08.20231,3 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
13.08.20237,0 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
13.08.20235,5 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
13.08.20234,9 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
13.08.20234,6 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
13.08.20234,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
13.08.20233,9 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
13.08.20232,0 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
13.08.20231,9 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
13.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
13.08.20231,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
13.08.20230,8 Sjøørret Meitemark Sone 2 Import 2023   X
12.08.20236,6 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
12.08.20236,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
12.08.20235,9 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
12.08.20235,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
12.08.20235,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
12.08.20234,8 Laks Wobbler Sone 2 Import 2023  
12.08.20234,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
12.08.20234,0 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
12.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
12.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
12.08.20231,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
12.08.20231,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
11.08.20236,6 Laks Flue Sone 3 Import 2023  
11.08.20236,0 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
11.08.20235,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
11.08.20234,1 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
11.08.20234,1 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
11.08.20232,8 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
11.08.20232,2 Laks Wobbler Sone 2 Import 2023  
11.08.20232,2 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
11.08.20232,0 Sjøørret Meitemark Sone 6 Import 2023   X
11.08.20232,0 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
11.08.20232,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
11.08.20232,0 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
11.08.20231,7 Laks Wobbler Sone 2 Import 2023  
11.08.20231,0 Sjøørret Spinner Sone 4 Import 2023   X
11.08.20230,8 Sjøørret Meitemark Sone 2 Import 2023   X
10.08.20237,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20235,5 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
10.08.20235,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
10.08.20235,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20235,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
10.08.20235,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
10.08.20234,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
10.08.20234,4 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
10.08.20233,6 Sjøørret Spinner Sone 3 Import 2023   X
10.08.20233,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
10.08.20232,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20232,4 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20232,3 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
10.08.20232,1 Sjøørret Meitemark Sone 3 Import 2023   X
10.08.20232,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20232,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
10.08.20232,0 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
10.08.20231,6 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
10.08.20231,5 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
10.08.20231,5 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
10.08.20231,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
10.08.20231,4 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
10.08.20231,3 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
10.08.20231,2 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
10.08.20230,9 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20238,3 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
09.08.20236,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20235,6 Laks Wobbler Sone 1 Import 2023  
09.08.20234,8 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20234,2 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
09.08.20233,2 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20232,7 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
09.08.20232,6 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20232,1 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
09.08.20231,6 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
09.08.20231,2 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
09.08.20231,1 Sjøørret Meitemark Sone 1 Import 2023   X
09.08.20230,7 Sjøørret Meitemark Sone 4 Import 2023   X
08.08.20234,2 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
08.08.20234,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
08.08.20233,0 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
08.08.20232,5 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
08.08.20231,0 Sjøørret Meitemark Sone 4 Import 2023   X
07.08.20233,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
07.08.20231,7 Sjøørret Spinner Sone 4 Import 2023   X
06.08.20239,3 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
06.08.20236,1 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
06.08.20233,1 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
06.08.20231,5 Laks Wobbler Sone 6 Import 2023  
06.08.20231,1 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
06.08.20231,0 Sjøørret Wobbler Sone 6 Import 2023   X
04.08.20234,7 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
04.08.20232,1 Sjøørret Wobbler Sone 3 Import 2023   X
04.08.20231,8 Laks Meitemark Sone 5 Import 2023  
04.08.20231,2 Laks Meitemark Sone 5 Import 2023  
03.08.20236,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
03.08.20234,9 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
03.08.20232,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
03.08.20231,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
02.08.20232,2 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
02.08.20231,0 Sjøørret Spinner Sone 4 Import 2023   X
01.08.20234,2 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
01.08.20232,3 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
01.08.20231,6 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
01.08.20231,5 Sjøørret Spinner Sone 3 Import 2023   X
01.08.20231,4 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
01.08.20231,0 Sjøørret Sluk Sone 6 Import 2023   X
01.08.20231,0 Sjøørret Sluk Sone 6 Import 2023   X
01.08.20230,8 Brunørret Sluk Sone 6 Import 2023   X
31.07.20239,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
31.07.20238,7 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
31.07.20235,2 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
31.07.20232,9 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
31.07.20232,1 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
31.07.20232,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
31.07.20231,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023   X
31.07.20231,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
31.07.20230,9 Laks Wobbler Sone 6 Import 2023   X
30.07.20238,3 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
30.07.20236,8 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
30.07.20235,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
30.07.20234,7 Laks Wobbler Sone 6 Import 2023  
30.07.20233,8 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
30.07.20232,5 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
30.07.20232,3 Sjøørret Wobbler Sone 3 Import 2023   X
30.07.20232,1 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
30.07.20232,0 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023   X
30.07.20232,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
30.07.20232,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
30.07.20231,8 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
30.07.20231,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023   X
29.07.202316,4 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
29.07.20237,0 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
29.07.20235,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
29.07.20235,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
29.07.20234,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
29.07.20233,7 Laks Wobbler Sone 2 Import 2023  
29.07.20232,5 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
29.07.20232,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023   X
29.07.20231,6 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
29.07.20230,8 Sjøørret Wobbler Sone 3 Import 2023   X
28.07.20239,8 Laks Flue Sone 4 Import 2023  
28.07.20237,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
28.07.20236,2 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
28.07.20235,3 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
28.07.20234,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
28.07.20234,1 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
28.07.20233,9 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
28.07.20233,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023   X
28.07.20232,7 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
28.07.20232,3 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
28.07.20232,2 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
28.07.20232,1 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
28.07.20232,0 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
28.07.20231,7 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
28.07.20231,7 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
28.07.20231,6 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
28.07.20231,4 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
28.07.20231,4 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
28.07.20231,1 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
27.07.20238,0 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
27.07.20235,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
27.07.20235,7 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
27.07.20235,2 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
27.07.20235,1 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
27.07.20234,8 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
27.07.20234,7 Laks Flue Sone 3 Import 2023  
27.07.20233,9 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
27.07.20233,6 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
27.07.20233,5 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
27.07.20232,8 Laks Flue Sone 4 Import 2023   X
27.07.20231,0 Sjøørret Flue Sone 2 Import 2023   X
26.07.20236,3 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
26.07.20236,2 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
26.07.20235,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
26.07.20235,0 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
26.07.20234,8 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
26.07.20231,8 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
26.07.20231,7 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
26.07.20231,5 Laks Flue/dupp Sone 1 Import 2023  
26.07.20231,4 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
26.07.20231,2 Sjøørret Meitemark Sone 1 Import 2023   X
25.07.20235,3 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
25.07.20232,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023   X
25.07.20232,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
25.07.20231,2 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
25.07.20231,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
25.07.20230,8 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
25.07.20230,7 Sjøørret Wobbler Sone 3 Import 2023   X
25.07.20230,3 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
24.07.20238,4 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
24.07.20237,1 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
24.07.20236,0 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
24.07.20235,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
24.07.20234,3 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
24.07.20233,0 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
24.07.20232,2 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
24.07.20231,4 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
24.07.20231,2 Laks Spinner Sone 6 Import 2023   X
23.07.20236,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
23.07.20235,6 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
23.07.20235,2 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
23.07.20235,0 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
23.07.20234,3 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
23.07.20233,7 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
23.07.20233,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
23.07.20231,8 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
23.07.20231,2 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
22.07.20236,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
22.07.20236,0 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
22.07.20235,8 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
22.07.20235,6 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
22.07.20234,9 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
22.07.20234,4 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
22.07.20232,4 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
22.07.20232,0 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
22.07.20231,9 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
22.07.20231,4 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
22.07.20231,3 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
21.07.20237,2 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
21.07.20236,6 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
21.07.20235,0 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
21.07.20234,8 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
21.07.20234,8 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
21.07.20234,8 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
21.07.20234,4 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
21.07.20234,3 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
21.07.20234,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
21.07.20234,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
21.07.20233,1 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
21.07.20231,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
21.07.20231,5 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
21.07.20231,3 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
21.07.20231,1 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
21.07.20231,1 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
20.07.20238,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
20.07.20236,5 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
20.07.20236,5 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
20.07.20236,2 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
20.07.20236,0 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
20.07.20235,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
20.07.20234,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
20.07.20233,7 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
20.07.20233,0 Laks Flue Sone 2 Import 2023  
20.07.20232,0 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
20.07.20231,6 Laks Wobbler Sone 6 Import 2023  
20.07.20230,5 Sjøørret Flue Sone 2 Import 2023   X
19.07.202312,4 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
19.07.20239,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
19.07.20235,2 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
19.07.20234,9 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
19.07.20234,8 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
19.07.20234,6 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
19.07.20234,2 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
19.07.20233,8 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
19.07.20233,3 Laks Meitemark Sone 2 Import 2023  
19.07.20233,2 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
19.07.20232,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
19.07.20231,1 Laks Meitemark Sone 1 Import 2023  
19.07.20231,0 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
18.07.20237,6 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
18.07.20236,6 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
18.07.20236,4 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
18.07.20236,1 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
18.07.20235,0 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
18.07.20234,9 Laks Spinner Sone 6 Import 2023  
18.07.20234,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20234,5 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20234,5 Laks Meitemark Sone 3 Import 2023  
18.07.20234,3 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
18.07.20234,2 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20234,1 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20234,0 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
18.07.20234,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
18.07.20233,9 Laks Wobbler Sone 2 Import 2023  
18.07.20233,3 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20232,7 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
18.07.20232,5 Laks Meitemark Sone 6 Import 2023  
18.07.20232,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
18.07.20231,8 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
18.07.20231,7 Laks Wobbler Sone 3 Import 2023  
18.07.20231,6 Laks Spinner Sone 2 Import 2023  
18.07.20231,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
18.07.20231,5 Laks Spinner Sone 3 Import 2023  
18.07.20231,0 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
17.07.20236,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023   X
17.07.20236,0 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
17.07.20235,0 Laks Spinner Sone 1 Import 2023  
17.07.20234,4 Laks Spinner Sone 4 Import 2023  
17.07.20233,6 Laks Meitemark Sone 4 Import 2023  
17.07.20232,9 Sjøørret Flue Sone 1 Import 2023   X
17.07.20232,5 Laks Flue Sone 1 Import 2023  
17.07.20231,5 Laks Wobbler Sone 4 Import 2023  
816.