Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
228,7320,421
237,3426,322
2410,01387,4175
2512,071385,7114416
269,01690,3124
277,4316,212
28
295,715,71
30
3113,21651,11141
328,792395,5334613
339,3106448,334639
 13,23251 526,99118153
UkeStørstAntallSamlet
vekt
220,731,6
230,520,9
240,953,3
252,11310,9
260,810,8
27
280,510,5
29
301,031,8
31
321,042,6
33
 2,13222,4
DatoVektArtRedskapVald/soneNavnBildeSatt ut
19.08.20185,6 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
19.08.20184,4 Laks Spinner Sone 4 Terje Bjørnsen  
19.08.20183,0 Laks Spinner Sone 6 Ondrej Herink  
18.08.20186,0 Laks Spinner Sone 3 Espen Bjelland  
18.08.20185,0 Laks Spinner Sone 4  
18.08.20185,0 Laks Flue Sone 3 Espen Bjelland  
18.08.20184,0 Laks Spinner Sone 6 Robert Herink  
18.08.20183,3 Laks Flue Sone 3 Darren Wellock  
18.08.20183,0 Laks Spinner Sone 4  
18.08.20181,6 Laks Spinner Sone 6 Tom Notland  
17.08.20185,8 Laks Spinner Sone 6 André Karoliussen  
17.08.20185,7 Laks Spinner Sone 4 Lars Anders Hetland  
17.08.20185,5 Laks Meitemark Sone 4 Vegard  
17.08.20184,7 Laks Spinner Sone 4 rune noraberg  
17.08.20184,0 Laks Spinner Sone 4 Lars Anders Hetland  
17.08.20184,0 Laks Spinner Sone 3 Ole Vegard Ree  
17.08.20183,0 Laks Spinner Sone 3 Bjørnar  
17.08.20183,0 Laks Wobbler Sone 4  
17.08.20182,1 Laks Spinner Sone 2 Bjørnar Olstad  
17.08.20182,0 Laks Spinner Sone 2  
17.08.20182,0 Laks Spinner Sone 4  
17.08.20182,0 Laks Spinner Sone 3 Ole Vegard Ree  
17.08.20181,9 Laks Flue Sone 3 Bjørnar  
17.08.20181,8 Laks Wobbler Sone 6 André Karoliussen  
17.08.20181,4 Laks Meitemark Sone 4 Vegard  
17.08.20181,2 Laks Spinner Sone 6 Rinn Rolfsen  
16.08.20185,7 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
16.08.20185,7 Laks Spinner Sone 3 Gunnar Vold  
16.08.20184,6 Laks Spinner Sone 6 Dag  
16.08.20184,3 Laks Spinner Sone 3 Gunnar Vold  
16.08.20184,2 Laks Spinner Sone 6 Dag  
16.08.20182,8 Laks Sluk Sone 3 Viggo Fagerjord  
16.08.20182,0 Laks Spinner Sone 6 Tom Notland  
16.08.20182,0 Laks Spinner Sone 4  
16.08.20181,8 Laks Sluk Sone 3 Viggo Fagerjord  
16.08.20181,6 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
16.08.20181,5 Laks Spinner Sone 6 Tom Notland  
16.08.20181,4 Laks Spinner Sone 6 Svein Ravndal  
15.08.20187,9 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
15.08.20187,6 Laks Spinner Sone 4 Rinn Rolfsen  
15.08.20186,7 Laks Spinner Sone 2 Steinar Sandvik  
15.08.20185,8 Laks Wobbler Sone 4 Markus Kummer  
15.08.20185,7 Laks Spinner Sone 6  
15.08.20185,1 Laks Spinner Sone 3 Terje Bjørnsen  
15.08.20184,8 Laks Wobbler Sone 3 Terje Bjørnsen  
15.08.20184,7 Laks Spinner Sone 6 håvard sivertsen  
15.08.20184,5 Laks Spinner Sone 4 Dag  
15.08.20184,2 Laks Spinner Sone 6 håvard sivertsen  
15.08.20184,0 Laks Spinner Sone 2 Jørgen Johannessen  
15.08.20183,8 Laks Spinner Sone 4 Dag  
15.08.20182,8 Laks Meitemark Sone 6 Helge Bjørgan  
15.08.20182,4 Laks Spinner Sone 6  
15.08.20181,8 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
15.08.20181,8 Laks Spinner Sone 2 Jørgen Johannessen  
14.08.20188,6 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
14.08.20187,5 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
14.08.20186,7 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
14.08.20186,7 Laks Spinner Sone 6  
14.08.20185,8 Laks Spinner Sone 6  
14.08.20185,3 Laks Spinner Sone 6 Markus Kummer  
14.08.20185,3 Laks Spinner Sone 6
14.08.20185,2 Laks Meitemark Sone 4 Pilloud  
14.08.20185,2 Laks Spinner Sone 4  
14.08.20185,2 Laks Spinner Sone 4 Pål Aune  
14.08.20185,0 Laks Spinner Sone 4 Pål Aune  
14.08.20184,1 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
14.08.20184,0 Laks Wobbler Sone 3 Ole Løvås  
14.08.20184,0 Laks Meitemark Sone 2  
14.08.20183,8 Laks Spinner Sone 4  
14.08.20182,8 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
14.08.20182,5 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
14.08.20182,3 Laks Meitemark Sone 4 Pilloud  
14.08.20182,2 Laks Wobbler Sone 3 Ole Løvås  
14.08.20182,0 Laks Meitemark Sone 6 Andor Hjellbakk  
14.08.20181,2 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
13.08.20189,3 Laks Spinner Sone 4  
13.08.20188,0 Laks Spinner Sone 6   X
13.08.20188,0 Laks Spinner Sone 6 Helge Bjørgan  
13.08.20188,0 Laks Spinner Sone 4 Markus Kummer   X
13.08.20187,3 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
13.08.20186,6 Laks Spinner Sone 3 helge olsen  
13.08.20186,5 Laks Spinner Sone 6 Helge Bjørgan  
13.08.20186,5 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
13.08.20186,2 Laks Spinner Sone 6  
13.08.20186,2 Laks Spinner Sone 2 Eivind Skregelid  
13.08.20185,7 Laks Wobbler Sone 2 Dag  
13.08.20185,7 Laks Spinner Sone 4  
13.08.20185,6 Laks Spinner Sone 3 Kjell Amundsen  
13.08.20185,5 Laks Wobbler Sone 4 Markus Kummer  
13.08.20185,5 Laks Spinner Sone 2 Eivind Skregelid  
13.08.20185,2 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
13.08.20185,1 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
13.08.20184,5 Laks Spinner Sone 2 John Garvik  
13.08.20184,5 Laks Spinner Sone 3 helge olsen  
13.08.20184,5 Laks Spinner Sone 6 Robert Gyland  
13.08.20184,5 Laks Meitemark Sone 4 Pilloud  
13.08.20184,5 Laks Flue Sone 4 Sveinung  
13.08.20183,1 Laks Spinner Sone 3 Kjell Amundsen  
13.08.20182,5 Laks Meitemark Sone 4 Pilloud  
13.08.20182,5 Laks Spinner Sone 4  
13.08.20182,0 Laks Meitemark Sone 6 Andor Hjellbakk  
13.08.20181,6 Laks Meitemark Sone 2  
13.08.20181,5 Laks Meitemark Sone 6 Andor Hjellbakk  
13.08.20181,5 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
13.08.20181,4 Laks Wobbler Sone 2 Dag  
13.08.20181,2 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
12.08.20188,7 Laks Wobbler Sone 6 Markus Kummer  
12.08.20188,5 Laks Spinner Sone 4 Andreas Heskestad  
12.08.20188,1 Laks Spinner Sone 4 Eivind André Evensen  
12.08.20187,8 Laks Spinner Sone 2 Steinar Sandvik  
12.08.20187,3 Laks Spinner Sone 3 Vegard Ankarstrand  
12.08.20187,0 Laks Spinner Sone 4  
12.08.20187,0 Laks Meitemark Sone 4  
12.08.20186,9 Laks Spinner Sone 3 Vegard Ankarstrand  
12.08.20186,8 Laks Spinner Sone 4 Eivind André Evensen  
12.08.20186,7 Laks Spinner Sone 6 wieczorkowski slawomir
12.08.20186,5 Laks Spinner Sone 4  
12.08.20186,4 Laks Spinner Sone 6 wieczorkowski slawomir
12.08.20186,4 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
12.08.20186,3 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
12.08.20186,0 Laks Spinner Sone 3 Gjermund H Bakken  
12.08.20185,4 Laks Spinner Sone 4  
12.08.20185,1 Laks Spinner Sone 4  
12.08.20185,0 Laks Spinner Sone 4 Andreas Heskestad  
12.08.20184,9 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
12.08.20184,3 Laks Spinner Sone 2 Jostein Puntervoll  
12.08.20184,3 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
12.08.20184,2 Laks Wobbler Sone 6 Markus Kummer  
12.08.20183,7 Laks Spinner Sone 2 Jostein Puntervoll  
12.08.20182,8 Laks Spinner Sone 3 Tommy Nordås  
12.08.20182,4 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
12.08.20182,2 Laks Meitemark Sone 2 Jaran  
12.08.20182,0 Laks Wobbler Sone 4  
12.08.20181,9 Laks Spinner Sone 2 Steinar Sandvik  
12.08.20181,8 Laks Spinner Sone 3 Tommy Nordås  
12.08.20180,8 Sjøørret Spinner Sone 3 jan Ankarstrand   X
11.08.20188,2 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
11.08.20186,8 Laks Spinner Sone 3 Gjermund H Bakken  
11.08.20186,8 Laks Wobbler Sone 2 Ingve Borsheim  
11.08.20186,5 Laks Meitemark Sone 2 Helge Bjørgan  
11.08.20185,6 Laks Spinner Sone 4  
11.08.20185,3 Laks Spinner Sone 6 Stig Ballestad  
11.08.20185,1 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
11.08.20184,8 Laks Spinner Sone 2 Vegard Ankarstrand  
11.08.20184,5 Laks Spinner Sone 6 Stig Ballestad  
11.08.20184,2 Laks Spinner Sone 6  
11.08.20184,1 Laks Spinner Sone 6 Gunnar Slettebø  
11.08.20184,0 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
11.08.20183,3 Laks Spinner Sone 4 Terje Bjørnsen  
11.08.20183,0 Laks Spinner Sone 6 Gunnar Slettebø  
11.08.20182,7 Laks Spinner Sone 3 Tommy Nordås  
11.08.20182,6 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
11.08.20182,5 Laks Spinner Sone 6 Matthias Putbrese  
11.08.20182,5 Laks Spinner Sone 4 Lars Anders Hetland  
11.08.20182,1 Laks Flue Sone 1 Jarle Elnes  
11.08.20182,1 Laks Spinner Sone 2 Vegard Ankarstrand  
11.08.20182,0 Laks Spinner Sone 3 Gjermund H Bakken  
11.08.20181,5 Laks Spinner Sone 1 Ørjan undem  
11.08.20181,5 Laks Spinner Sone 4 Lars Anders Hetland   X
11.08.20181,5 Laks Spinner Sone 3 Tommy Nordås  
10.08.20188,0 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
10.08.20187,5 Laks Flue Sone 1 Jarle Elnes  
10.08.20187,0 Laks Spinner Sone 6  
10.08.20186,9 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
10.08.20186,0 Laks Spinner Sone 2 Mats Osaland  
10.08.20185,3 Laks Spinner Sone 4 Terje Bjørnsen  
10.08.20185,0 Laks Spinner Sone 6  
10.08.20184,8 Laks Spinner Sone 3  
10.08.20184,6 Laks Spinner Sone 4  
10.08.20184,5 Laks Spinner Sone 4  
10.08.20183,9 Laks Spinner Sone 3  
10.08.20183,2 Laks Flue Sone 3 Viggo Fagerjord  
10.08.20183,2 Laks Spinner Sone 4  
10.08.20183,0 Laks Wobbler Sone 4  
10.08.20183,0 Laks Meitemark Sone 4  
10.08.20182,5 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
10.08.20182,5 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
10.08.20182,0 Laks Meitemark Sone 6 Rolf scheiene  
10.08.20181,8 Laks Spinner Sone 6 Dag  
10.08.20181,7 Laks Spinner Sone 4 Terje Bjørnsen  
10.08.20181,5 Laks Spinner Sone 2 Mats Osaland  
10.08.20181,4 Laks Sluk Sone 3 Viggo Fagerjord  
10.08.20181,2 Laks Spinner Sone 6 Dag  
10.08.20181,0 Sjøørret Meitemark Sone 1 Jarle Elnes   X
10.08.20180,3 Sjøørret Spinner Sone 1 Kristinn Vilhjálmsson   X
09.08.20187,2 Laks Meitemark Sone 2 Sigleif Engen  
09.08.20187,0 Laks Meitemark Sone 4 schilling
09.08.20186,8 Laks Flue Sone 6 Roar Velle  
09.08.20184,2 Laks Meitemark Sone 2 Sigleif Engen  
09.08.20184,2 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
09.08.20184,0 Laks Meitemark Sone 4 Pilloud
09.08.20182,7 Laks Spinner Sone 4  
09.08.20182,5 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
09.08.20182,1 Laks Meitemark Sone 4 Kjartan Gilje  
09.08.20181,5 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
08.08.20182,6 Laks Meitemark Sone 2 Erik  
08.08.20181,7 Laks Meitemark Sone 4 Kjartan Gilje  
08.08.20181,2 Laks Meitemark Sone 3 helge olsen  
08.08.20180,5 Sjøørret Flue Sone 1 Thor Sele   X
07.08.20181,3 Laks Flue Sone 2 Odd-Egil Narten  
62