Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
228,7320,421
237,3426,322
2410,01387,4175
2512,071385,7114416
269,019104,31135
277,4316,212
28
295,715,71
30
3113,21756,31151
328,7112462,6425713
3310,2167685,1569912
3410,5126577,5347319
3511,659279,0192713
 13,25952 706,517633089
UkeStørstAntallSamlet
vekt
220,731,6
230,520,9
240,953,3
252,11310,9
260,810,8
27
280,510,5
29
301,031,8
31
321,052,9
332,335,3
341,565,8
354,836,8
 4,84540,6
DatoVektArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt ut
31.08.20186,6 Laks Spinner Sone 4 Samir gastan  
31.08.20186,5 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
31.08.20185,8 Laks Meitemark Sone 4 Åge Håland  
31.08.20185,7 Laks Meitemark Sone 4 Per Baardsgaard  
31.08.20183,2 Laks Spinner Sone 4 Samir gastan  
31.08.20182,0 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
30.08.20188,0 Laks Meitemark Sone 4 Åge Håland  
30.08.20185,8 Laks Meitemark Sone 2 Morten Reigstad  
30.08.20185,0 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
30.08.20184,7 Laks Spinner Sone 4  
30.08.20182,5 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
30.08.20182,1 Laks Meitemark Sone 4 Åge Håland  
30.08.20182,1 Laks Wobbler Sone 3 arvid øvstebø  
30.08.20181,6 Laks Spinner Sone 6 Samir gastan  
30.08.20181,5 Laks Meitemark Sone 2 Morten Reigstad  
30.08.20180,5 Sjøørret Flue Sone 2 Torbjørn Hetland   X
29.08.20189,2 Laks Spinner Sone 3  
29.08.20188,3 Laks Spinner Sone 4  
29.08.20186,5 Laks Meitemark Sone 4 masson  
29.08.20186,0 Laks Spinner Sone 4  
29.08.20186,0 Laks Spinner Sone 6 Markus Kummer  
29.08.20184,9 Laks Spinner Sone 4  
29.08.20184,8 Laks Spinner Sone 6 helge olsen  
29.08.20184,7 Laks Spinner Sone 6 Asle Tjemsland  
29.08.20184,5 Laks Meitemark Sone 4 masson   X
29.08.20183,5 Laks Spinner Sone 3 Mats Osaland   X
29.08.20182,5 Laks Spinner Sone 3 Mats Osaland  
29.08.20182,2 Laks Spinner Sone 4  
29.08.20182,1 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
29.08.20181,8 Laks Wobbler Sone 3 arvid øvstebø  
28.08.201811,6 Laks Sluk Sone 6 wieczorkowski slawomir
28.08.20187,7 Laks Meitemark Sone 3  
28.08.20187,6 Laks Sluk Sone 6 Adam Zawielak
28.08.20187,2 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
28.08.20187,0 Laks Spinner Sone 4 Dag  
28.08.20186,2 Laks Spinner Sone 4 Samir gastan  
28.08.20185,8 Laks Spinner Sone 3  
28.08.20185,0 Laks Wobbler Sone 3  
28.08.20185,0 Laks Meitemark Sone 4 Arne Håland  
28.08.20184,5 Laks Sluk Sone 6 wieczorkowski slawomir X
28.08.20184,4 Laks Wobbler Sone 3  
28.08.20184,1 Laks Meitemark Sone 3 Andor Hjellbakk  
28.08.20184,0 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
28.08.20182,7 Laks Sluk Sone 6 Adam Zawielak  
28.08.20182,3 Laks Meitemark Sone 2 Karl Fredrik Løyning  
28.08.20182,1 Laks Meitemark Sone 3 Andor Hjellbakk  
28.08.20181,6 Laks Meitemark Sone 2  
28.08.20181,5 Sjøørret Wobbler Sone 4 Ove Johan Aklestad   X
28.08.20181,2 Laks Meitemark Sone 2  
27.08.201810,7 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
27.08.20187,5 Laks Meitemark Sone 3  
27.08.20187,5 Laks Spinner Sone 4  
27.08.20187,3 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
27.08.20187,2 Laks Spinner Sone 3 Kjell Amundsen  
27.08.20184,8 Sjøørret Spinner Sone 2 Ernst Torkelsen  
27.08.20184,5 Laks Meitemark Sone 4 MASSON Stéphane  
27.08.20184,2 Laks Meitemark Sone 2 Hans-Ove Birkedal
27.08.20183,0 Laks Wobbler Sone 3 Markus Kummer  
27.08.20182,8 Laks Meitemark Sone 4 MASSON Stéphane  
27.08.20181,5 Laks Flue Sone 2 Svein Vold  
27.08.20181,4 Laks Meitemark Sone 3 arvid øvstebø  
27.08.20181,3 Laks Spinner Sone 1 Bjørn Henden  
26.08.20189,0 Laks Meitemark Sone 3  
26.08.20186,7 Laks Spinner Sone 2 Cathrine Eliassen
26.08.20186,2 Laks Spinner Sone 4 Ole Andreas Sivertsen  
26.08.20186,0 Laks Wobbler Sone 4 Ove Johan Aklestad
26.08.20184,3 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
26.08.20183,2 Laks Meitemark Sone 3 arvid øvstebø  
26.08.20182,1 Laks Spinner Sone 6 håvard sivertsen  
26.08.20182,0 Laks Sluk Sone 2 Ingve Borsheim  
25.08.201810,5 Laks Spinner Sone 4 Jørgen Johannessen  
25.08.201810,2 Laks Spinner Sone 4 Jan arve rygh
25.08.20189,4 Laks Spinner Sone 4  
25.08.20186,5 Laks Spinner Sone 4 Jørgen Johannessen  
25.08.20186,5 Laks Sluk Sone 3  
25.08.20186,0 Laks Meitemark Sone 4 Glenn idar lie  
25.08.20186,0 Laks Spinner Sone 3  
25.08.20185,9 Laks Spinner Sone 6 håvard sivertsen  
25.08.20185,0 Laks Wobbler Sone 3  
25.08.20184,2 Laks Spinner Sone 4 Glenn idar lie  
25.08.20184,0 Laks Spinner Sone 2  
25.08.20183,8 Laks Spinner Sone 4 Jan arve rygh  
25.08.20183,2 Laks Spinner Sone 4 Matthias Putbrese  
25.08.20183,0 Laks Spinner Sone 2 Dag Ola Gjertsen  
25.08.20182,7 Laks Spinner Sone 4  
25.08.20181,7 Laks Flue Sone 5 Ernst Ellingsen  
25.08.20181,6 Laks Spinner Sone 3 Colin Watson Peck  
25.08.20181,0 Laks Flue Sone 2 Rolf Christian Evensen  
24.08.20189,5 Laks Meitemark Sone 3  
24.08.20188,6 Laks Wobbler Sone 4 Terje Bjørnsen  
24.08.20187,1 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
24.08.20186,8 Laks Spinner Sone 4 Jørgen Johannessen  
24.08.20186,4 Laks Meitemark Sone 3  
24.08.20186,3 Laks Spinner Sone 2  
24.08.20185,6 Laks Meitemark Sone 3  
24.08.20185,2 Laks Spinner Sone 4 Jørgen Johannessen  
24.08.20185,0 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
24.08.20184,8 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
24.08.20184,7 Laks Flue Sone 2 Svein Vold  
24.08.20184,0 Laks Spinner Sone 6 Dag  
24.08.20183,4 Laks Spinner Sone 3 Tommy Nordås  
24.08.20182,5 Laks Spinner Sone 2  
24.08.20182,4 Laks Meitemark Sone 3  
24.08.20181,7 Laks Flue Sone 2 Svein Vold  
24.08.20181,4 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
24.08.20181,3 Laks Meitemark Sone 2 Hans-Ove Birkedal  
24.08.20181,2 Laks Flue Sone 2 Hans-Ove Birkedal
23.08.20187,9 Laks Flue Sone 5 Ernst Ellingsen  
23.08.20187,8 Laks Wobbler Sone 4 Geir Olsen  
23.08.20186,7 Laks Spinner Sone 2 Mats Osaland
23.08.20186,5 Laks Spinner Sone 3  
23.08.20186,0 Laks Spinner Sone 4 Kjell Amundsen  
23.08.20186,0 Laks Spinner Sone 6 Erik Evensen  
23.08.20185,8 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
23.08.20185,5 Laks Meitemark Sone 4 Svein Ravndal  
23.08.20185,5 Laks Meitemark Sone 4  
23.08.20185,4 Laks Spinner Sone 3  
23.08.20185,0 Laks Spinner Sone 2 Mats Osaland
23.08.20185,0 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
23.08.20184,2 Laks Meitemark Sone 4 Svein Ravndal  
23.08.20184,0 Laks Spinner Sone 3 Gunnar Vold  
23.08.20183,7 Laks Meitemark Sone 2 Torbjørn Hetland  
23.08.20182,0 Laks Spinner Sone 6  
23.08.20182,0 Laks Spinner Sone 2  
23.08.20181,9 Laks Spinner Sone 4 Rinn Rolfsen  
23.08.20181,9 Laks Spinner Sone 2 Ingve Borsheim  
23.08.20181,8 Laks Spinner Sone 4 Terje Bjørnsen  
23.08.20181,5 Sjøørret Meitemark Sone 4 Rinn Rolfsen   X
23.08.20181,5 Sjøørret Meitemark Sone 1   X
23.08.20181,0 Laks Wobbler Sone 4 Ove Johan Aklestad  
23.08.20180,6 Sjøørret Spinner Sone 3 Gunnar Vold   X
22.08.20189,3 Laks Meitemark Sone 4 Olivier Saragoussi  
22.08.20188,0 Laks Flue Sone 2   X
22.08.20187,8 Laks Meitemark Sone 4 Per Ivar Pedersen  
22.08.20187,4 Laks Spinner Sone 4  
22.08.20185,4 Laks Spinner Sone 2 Arnfinn Dahl
22.08.20184,6 Laks Spinner Sone 4  
22.08.20184,5 Laks Meitemark Sone 4 masson  
22.08.20184,4 Laks Meitemark Sone 3  
22.08.20184,3 Laks Meitemark Sone 3  
22.08.20184,3 Laks Flue Sone 1 Geir Abrahamsen  
22.08.20184,3 Laks Meitemark Sone 3 Erik  
22.08.20183,7 Laks Flue Sone 1 Geir Abrahamsen  
22.08.20183,5 Laks Meitemark Sone 4 masson   X
22.08.20182,6 Laks Spinner Sone 2 Arnfinn Dahl  
22.08.20182,0 Laks Meitemark Sone 4 Arne Håland  
22.08.20181,8 Laks Spinner Sone 3 Lars Arild Borsheim  
22.08.20181,8 Laks Meitemark Sone 4 Per Ivar Pedersen  
22.08.20181,5 Laks Sluk Sone 6 Adam Zawielak  
22.08.20181,5 Laks Spinner Sone 3 André Karoliussen  
22.08.20181,4 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
22.08.20181,2 Laks Flue Sone 2 Svein Olav aalgaard  
22.08.20180,9 Sjøørret Meitemark Sone 2   X
22.08.20180,8 Sjøørret Wobbler Sone 3 André Karoliussen   X
22.08.20180,5 Sjøørret Flue Sone 2 Torbjørn Hetland   X
21.08.20188,5 Laks Spinner Sone 2  
21.08.20188,3 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
21.08.20187,8 Laks Spinner Sone 3 Tor Erik Nymoen
21.08.20187,3 Laks Spinner Sone 4  
21.08.20186,5 Laks Wobbler Sone 3  
21.08.20186,0 Laks Spinner Sone 3  
21.08.20185,0 Laks Flue Sone 3  
21.08.20184,9 Laks Meitemark Sone 4 Hans-Ove Birkedal
21.08.20184,8 Laks Meitemark Sone 4 Hans-Ove Birkedal  
21.08.20184,7 Laks Spinner Sone 4 Arne Håland  
21.08.20184,2 Laks Meitemark Sone 1 Trond Johansen  
21.08.20184,0 Laks Spinner Sone 4  
21.08.20183,7 Laks Meitemark Sone 6 Sara goussi  
21.08.20183,7 Laks Wobbler Sone 2 John Garvik  
21.08.20183,2 Laks Spinner Sone 3 Arild Johnsen  
21.08.20182,7 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
21.08.20182,5 Laks Meitemark Sone 4 MASSON Stéphane  
21.08.20182,0 Laks Flue Sone 2 Torbjørn Hetland
21.08.20181,5 Laks Spinner Sone 3 Tor Erik Nymoen  
21.08.20181,4 Laks Flue Sone 1 Lucas Gerritsen  
21.08.20181,4 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
20.08.20187,9 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
20.08.20187,9 Laks Spinner Sone 4  
20.08.20186,5 Laks Spinner Sone 3 Tom Notland   X
20.08.20186,0 Laks Meitemark Sone 6 Andor Hjellbakk  
20.08.20186,0 Laks Spinner Sone 2 John Garvik  
20.08.20185,2 Laks Wobbler Sone 4 Geir Olsen  
20.08.20185,0 Laks Meitemark Sone 3 Helge Bjørgan  
20.08.20184,6 Laks Wobbler Sone 3  
20.08.20184,3 Laks Wobbler Sone 3  
20.08.20184,2 Laks Spinner Sone 6 Bjørnar Ulvang  
20.08.20184,2 Laks Wobbler Sone 4 Markus Kummer  
20.08.20184,2 Laks Spinner Sone 6 Dag  
20.08.20184,1 Laks Wobbler Sone 4 Terje Bjørnsen  
20.08.20184,0 Laks Spinner Sone 6 Bjørnar Ulvang  
20.08.20183,5 Laks Spinner Sone 2 magnar lofthus  
20.08.20183,2 Laks Spinner Sone 2 John Garvik  
20.08.20181,6 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
20.08.20181,5 Laks Spinner Sone 4 Geir Olsen  
19.08.20186,0 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
19.08.20185,6 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
19.08.20185,5 Laks Meitemark Sone 4 Tor Gunnar Solvang  
19.08.20185,5 Laks Flue Sone 5 Ernst Ellingsen  
19.08.20185,0 Laks Flue Sone 1  
19.08.20184,8 Laks Spinner Sone 3  
125