Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
2212,118133,1810
239,919140,2712
2413,920157,5614
2511,339239,72811
269,21586,6123
 13,9111757,16150
UkeStørstAntallSamlet
vekt
221,533,5
231,033,0
241,722,4
251,766,0
260,210,2
 1,71515,1
DatoVektArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt ut
25.06.20199,2 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
25.06.20198,0 Laks Spinner Sone 2 Roy josdal  
25.06.20195,9 Laks Spinner Sone 4 Matthias Putbrese  
25.06.20195,6 Laks Spinner Sone 6 Ondrej Herink
25.06.20195,5 Laks Spinner Sone 3 helge olsen  
25.06.20195,5 Laks Wobbler Sone 2 Håvard Oltedal  
25.06.20194,8 Laks Meitemark Sone 4 Dag  
25.06.20194,2 Laks Meitemark Sone 4 Dag  
24.06.20197,9 Laks Spinner Sone 2 Torill Christina Høiland  
24.06.20196,8 Laks Spinner Sone 4 Eivind André Evensen  
24.06.20195,0 Laks Spinner Sone 2 Jørgen Johannessen  
24.06.20194,8 Laks Spinner Sone 2 Jørgen Johannessen  
24.06.20194,6 Laks Spinner Sone 2 Torill Christina Høiland  
24.06.20194,5 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh  
24.06.20194,3 Laks Spinner Sone 3 Tommy Kvinlaug  
24.06.20190,2 Sjøørret Wobbler Sone 3   X
23.06.20197,8 Laks Spinner Sone 2 Torbjørn Hetland
23.06.20196,7 Laks Spinner Sone 4 Kjell Olsen  
23.06.20196,3 Laks Meitemark Sone 2 Espen skeime  
23.06.20196,1 Laks Spinner Sone 2 Tommy Kvinlaug  
23.06.20195,0 Laks Spinner Sone 3  
23.06.20193,5 Laks Spinner Sone 6 Robert Herink  
23.06.20193,0 Laks Wobbler Sone 3  
22.06.201911,0 Laks Spinner Sone 1 Karl Fredrik Løyning   X
22.06.20199,6 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
22.06.20198,5 Laks Spinner Sone 4 Matthias Putbrese  
22.06.20198,4 Laks Flue Sone 1 Filip Blaauw  
22.06.20195,5 Laks Spinner Sone 3 Colin Watson Peck
22.06.20195,4 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
22.06.20195,0 Laks Wobbler Sone 3 André Karoliussen  
22.06.20195,0 Laks Wobbler Sone 3 stian  
22.06.20194,6 Laks Flue Sone 2 Roar Velle  
21.06.201911,1 Laks Spinner Sone 3  
21.06.20197,4 Laks Meitemark Sone 2  
21.06.20197,0 Laks Flue Sone 1 Filip Blaauw  
21.06.20195,5 Laks Spinner Sone 4 Ragnar Johansen  
21.06.20195,5 Laks Spinner Sone 2 Sverre Paulsen Jonassen
21.06.20195,0 Laks Meitemark Sone 3  
21.06.20194,8 Laks Flue Sone 1 Carl-Henrik Fredriksen  
21.06.20194,0 Laks Meitemark Sone 2 Aleksander Stoss  
21.06.20194,0 Laks Spinner Sone 6 Keven
21.06.20193,8 Laks Flue Sone 1 Carl-Henrik Fredriksen  
20.06.20198,8 Laks Spinner Sone 2 Anders Holm  
20.06.20198,5 Laks Meitemark Sone 4 Rinn Rolfsen  
20.06.20196,9 Laks Spinner Sone 2 Morten Andreassen  
20.06.20196,0 Laks Spinner Sone 6 Ragnar Johansen
20.06.20195,2 Laks Flue Sone 1 Filip Blaauw  
20.06.20194,4 Laks Spinner Sone 3 helge olsen  
20.06.20194,0 Laks Spinner Sone 4  
20.06.20191,7 Sjøørret Flue Sone 1 Andre Sandvik   X
20.06.20191,1 Sjøørret Spinner Sone 6 Ragnar Johansen   X
19.06.201911,3 Laks Wobbler Sone 2  
19.06.20194,9 Laks Spinner Sone 2 Asbjørn Myhre  
19.06.20194,4 Laks Spinner Sone 1 geir johnsen  
19.06.20194,4 Laks Meitemark Sone 3 arvid øvstebø  
19.06.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 4 MASSON Stéphane   X
19.06.20190,5 Sjøørret Flue Sone 1   X
18.06.20196,7 Laks Flue Sone 2 Roar Velle  
18.06.20194,7 Laks Meitemark Sone 1 Ken Vidar Pedersen  
17.06.20191,5 Sjøørret Meitemark Sone 4 MASSON Stéphane   X
17.06.20190,2 Sjøørret Meitemark Sone 6 håvard sivertsen   X
15.06.20197,1 Laks Spinner Sone 6 Schuster  
14.06.20195,0 Laks Spinner Sone 2 Karl Fredrik Løyning  
13.06.20197,3 Laks Wobbler Sone 3 André Karoliussen  
13.06.20191,7 Sjøørret Spinner Sone 6 Henrik   X
12.06.201913,9 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh
12.06.20198,0 Laks Meitemark Sone 1 Hans-Ove Birkedal
12.06.20197,6 Laks Sluk Sone 3 André Karoliussen  
12.06.20197,5 Laks Spinner Sone 2 Morten Andreassen
12.06.20196,5 Laks Wobbler Sone 3 Ingve Borsheim  
12.06.20195,2 Laks Spinner Sone 2 Øystein Miljeteig
11.06.201913,0 Laks Meitemark Sone 2 Jan arve rygh
11.06.20198,5 Laks Spinner Sone 4 lasse grahl-jacobsen  
11.06.20197,8 Laks Spinner Sone 2 Trond Johansen
11.06.20197,5 Laks Spinner Sone 4 Dag  
11.06.20197,3 Laks Spinner Sone 3 arvid øvstebø  
11.06.20196,8 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh
11.06.20190,7 Sjøørret Flue Sone 1 Einar   X
10.06.201910,4 Laks Spinner Sone 6 Ondrej Herink
10.06.20198,9 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh
10.06.20197,0 Laks Spinner Sone 2 Svein Gilje  
10.06.20196,7 Laks Flue Sone 2  
10.06.20195,5 Laks Spinner Sone 3 Kjell Amundsen  
09.06.20199,9 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
09.06.20197,8 Laks Spinner Sone 1 Mats Lundal
09.06.20197,0 Laks Spinner Sone 1 Harald Bernt Dirdal  
09.06.20195,5 Laks Spinner Sone 3 Vegard Dahl-Eriksen
09.06.20194,5 Laks Spinner Sone 1 Mats Lundal
09.06.20191,0 Sjøørret Spinner Sone 1 Sondre Pollestad   X
07.06.20191,0 Sjøørret Flue Sone 2   X
06.06.20196,2 Laks Wobbler Sone 3 arvid øvstebø  
05.06.20197,0 Laks Wobbler Sone 3  
05.06.20191,0 Sjøørret Flue Sone 2 Håkon Fagerjord   X
04.06.20199,8 Laks Spinner Sone 4  
04.06.20199,3 Laks Spinner Sone 1 Stein Bjørshol  
04.06.20197,7 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
04.06.20197,7 Laks Spinner Sone 6 lasse grahl-jacobsen  
04.06.20195,7 Laks Wobbler Sone 6 Grunde Åsveen  
03.06.20199,8 Laks Spinner Sone 4 Dag
03.06.20198,8 Laks Spinner Sone 4 Canhansen88@gmail.com
03.06.20198,6 Laks Spinner Sone 1 Geir Fjeld  
03.06.20197,0 Laks Spinner Sone 4 Ragnar Johannessen  
03.06.20196,7 Laks Spinner Sone 4 Dag  
03.06.20195,7 Laks Spinner Sone 1 helge olsen  
03.06.20195,5 Laks Spinner Sone 1 helge olsen   X
02.06.201912,1 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
02.06.201910,9 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
02.06.20198,3 Laks Spinner Sone 4 Torgeir Gilje Lid
02.06.20197,2 Laks Wobbler Sone 3 arvid øvstebø  
02.06.20197,0 Laks Spinner Sone 4 Pål Aune  
02.06.20195,4 Laks Spinner Sone 1 Alexander Dirdal  
02.06.20195,1 Laks Spinner Sone 4 Pål Aune  
02.06.20195,0 Laks Spinner Sone 4 Roy A Nordhagen  
01.06.201910,6 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh
01.06.201910,1 Laks Spinner Sone 6  
01.06.20199,0 Laks Spinner Sone 4 Jørgen Johannessen  
01.06.20199,0 Laks Flue Sone 1 Andre Sandvik
01.06.20198,0 Laks Spinner Sone 2 Jan arve rygh
01.06.20196,6 Laks Meitemark Sone 3 Jone løland  
01.06.20195,3 Laks Spinner Sone 4 Charlotte Nicolaisen
01.06.20194,6 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
01.06.20194,5 Laks Spinner Sone 2 Steinar Sandvik  
01.06.20194,4 Laks Flue Sone 1 Andre Sandvik
01.06.20191,5 Sjøørret Flue Sone 1 Grunde Åsveen   X
01.06.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 1 Stein Nysæther   X
01.06.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 1 Stein Nysæther   X
109