Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
2212,118133,1810
239,921153,1813
2413,921163,0714
2511,345281,63114
269,225136,01204
2712,4100596,136631
2812,552291,763016
299,521115,82154
3011,038180,37256
317,235137,69251
326,52674,31412
3316,278348,617565
348,528118,26202
 16,25082 729,565323120
UkeStørstAntallSamlet
vekt
221,533,5
231,033,0
241,733,4
251,766,0
261,532,5
271,577,0
282,568,2
290,710,7
302,134,5
311,844,8
321,054,6
332,02222,8
341,878,3
 2,57379,3
DatoVektArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt ut
22.08.20195,5 Laks Flue Sone 1 oj gjerde  
22.08.20195,5 Laks Wobbler Sone 3 Ragnar Johansen  
22.08.20195,4 Laks Meitemark Sone 4 Rinn Rolfsen  
22.08.20194,1 Laks Meitemark Sone 4 Tor Solvang  
22.08.20194,0 Laks Spinner Sone 1 Jarle Elnes  
22.08.20194,0 Laks Wobbler Sone 3 Ragnar Johansen  
22.08.20193,4 Laks Wobbler Sone 4 Rinn Rolfsen  
22.08.20191,9 Laks Flue Sone 1 oj gjerde  
22.08.20191,4 Laks Meitemark Sone 4 Andor Hjellbakk  
21.08.20196,3 Laks Spinner Sone 2 Morten Reigstad  
21.08.20195,0 Laks Spinner Sone 2 Canhansen88@gmail.com  
21.08.20194,8 Laks Wobbler Sone 2 Tor Einar Kjørkleiv  
21.08.20193,3 Laks Meitemark Sone 2 Morten Reigstad  
21.08.20191,9 Laks Flue Sone 1 trond nordskog  
21.08.20191,4 Laks Spinner Sone 2 Canhansen88@gmail.com  
20.08.20195,1 Laks Meitemark Sone 4 Rinn Rolfsen  
20.08.20195,0 Laks Spinner Sone 3  
20.08.20194,5 Laks Wobbler Sone 6 Ragnar Johansen  
20.08.20194,0 Laks Spinner Sone 1 Trond Johansen   X
20.08.20191,6 Sjøørret Wobbler Sone 6 Ragnar Johansen   X
20.08.20190,7 Sjøørret Spinner Sone 1 Trond Johansen   X
20.08.20190,5 Sjøørret Spinner Sone 6   X
19.08.20198,5 Laks Spinner Sone 1 geir johnsen  
19.08.20197,0 Laks Meitemark Sone 4 geir arne yttri  
19.08.20196,2 Laks Spinner Sone 1 geir johnsen  
19.08.20194,9 Laks Meitemark Sone 4 Morten Reigstad  
19.08.20194,7 Laks Wobbler Sone 4 Geir Olsen  
19.08.20194,5 Laks Flue Sone 1 Carl-Henrik Fredriksen  
19.08.20193,8 Laks Flue Sone 1 Jarle Elnes  
19.08.20191,8 Sjøørret Flue Sone 1 kent harald wathne   X
19.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 1   X
19.08.20191,3 Laks Meitemark Sone 4 Morten Reigstad  
19.08.20191,2 Sjøørret Spinner Sone 6 Igor tomasevic   X
19.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 1   X
19.08.20190,8 Laks Flue Sone 1 kent harald wathne
18.08.20199,5 Laks Spinner Sone 3 Mats Osaland
18.08.20196,5 Laks Spinner Sone 2  
18.08.20196,1 Laks Wobbler Sone 3 Jeffrey Jones  
18.08.20194,1 Laks Spinner Sone 4 Ole Andreas Sivertsen
18.08.20193,8 Laks Wobbler Sone 2 Kjell Ravndal
18.08.20193,0 Laks Meitemark Sone 1 Jarle Elnes  
18.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 2 Tom Robertsen   X
18.08.20191,4 Sjøørret Flue Sone 3 Oddbjørg Gilja   X
18.08.20191,0 Laks Spinner Sone 1 Jarle Elnes  
18.08.20191,0 Sjøørret Spinner Sone 6 Anders Sukka   X
18.08.20190,7 Sjøørret Flue Sone 1   X
18.08.20190,6 Sjøørret Flue Sone 1   X
18.08.20190,5 Sjøørret Sluk Sone 6 Keven Hetland   X
17.08.20197,2 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
17.08.20196,9 Laks Spinner Sone 6  
17.08.20195,2 Laks Meitemark Sone 3 Rolf Leknes  
17.08.20194,9 Laks Meitemark Sone 3 Rolf Leknes  
17.08.20194,4 Laks Spinner Sone 6  
17.08.20194,0 Laks Wobbler Sone 3 Jeffrey Jones  
17.08.20193,0 Laks Spinner Sone 2 Roy josdal  
16.08.20198,2 Laks Flue Sone 4 Markus Kummer  
16.08.20197,0 Laks Wobbler Sone 4 Terje Bjørnsen  
16.08.20196,7 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
16.08.20196,7 Laks Wobbler Sone 2 John Garvik
16.08.20195,5 Laks Wobbler Sone 3  
16.08.20195,3 Laks Spinner Sone 3  
16.08.20195,0 Laks Spinner Sone 4  
16.08.20195,0 Laks Spinner Sone 3 Eirik Stokka Hansen  
16.08.20194,8 Laks Wobbler Sone 3  
16.08.20194,5 Laks Spinner Sone 2 Gunnar Slettebø
16.08.20194,2 Laks Spinner Sone 4 Anders Sele  
16.08.20194,0 Laks Spinner Sone 4 Markus Kummer  
16.08.20194,0 Laks Meitemark Sone 4  
16.08.20193,7 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
16.08.20192,1 Laks Wobbler Sone 6 Jeffrey Jones  
16.08.20190,7 Sjøørret Wobbler Sone 2 John Garvik   X
16.08.20190,5 Sjøørret Flue Sone 2   X
15.08.20196,5 Laks Spinner Sone 3 Vigot
15.08.20196,1 Laks Meitemark Sone 4 Thierry rey-dorene
15.08.20195,8 Laks Wobbler Sone 2 John Garvik
15.08.20195,5 Laks Meitemark Sone 4 Svein Ravndal
15.08.20195,3 Laks Meitemark Sone 4 Tor Solvang  
15.08.20195,1 Laks Spinner Sone 4 Kjartan Eggebø  
15.08.20194,7 Laks Wobbler Sone 2  
15.08.20194,4 Laks Spinner Sone 6 Jeffrey Jones  
15.08.20194,3 Laks Wobbler Sone 4 Stig Walberg  
15.08.20193,7 Laks Spinner Sone 4 Arne Bård Gilje  
15.08.20192,7 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
15.08.20192,1 Laks Spinner Sone 4 Rune Fuglestad  
15.08.20190,8 Sjøørret Meitemark Sone 4 Svein Ravndal   X
14.08.20196,3 Laks Spinner Sone 4  
14.08.20196,3 Laks Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje  
14.08.20196,1 Laks Spinner Sone 6  
14.08.20195,8 Laks Wobbler Sone 4 Stig Walberg  
14.08.20195,2 Laks Wobbler Sone 2 Ole Løvås  
14.08.20195,1 Laks Spinner Sone 3 Gunnar Vold
14.08.20195,0 Laks Wobbler Sone 6 André Karoliussen  
14.08.20193,9 Laks Spinner Sone 3 Dag Gjertsen  
14.08.20193,9 Laks Spinner Sone 4 agnes  
14.08.20193,5 Laks Spinner Sone 2 Ole Løvås  
14.08.20193,4 Laks Spinner Sone 2  
14.08.20193,3 Laks Spinner Sone 2  
14.08.20192,9 Laks Spinner Sone 2 Dag Gjertsen  
14.08.20192,4 Laks Flue Sone 6  
14.08.20191,5 Laks Spinner Sone 2 Dag Ola Gjertsen  
14.08.20191,5 Laks Meitemark Sone 1 Ken Vidar Pedersen  
14.08.20191,5 Laks Spinner Sone 6  
14.08.20191,5 Laks Spinner Sone 2 Lars Arild Borsheim  
14.08.20190,5 Sjøørret Wobbler Sone 6 André Karoliussen   X
13.08.201916,2 Laks Meitemark Sone 4 Inge Haugen  
13.08.20195,8 Laks Spinner Sone 6 Igor tomasevic  
13.08.20195,5 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka  
13.08.20194,2 Laks Spinner Sone 3 Ragnar Johansen  
13.08.20194,0 Laks Spinner Sone 6  
13.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 1 Jakob Marthinsen   X
13.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 1 Jarle Elnes   X
13.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 1   X
13.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 1 Jakob Marthinsen   X
13.08.20191,5 Sjøørret Spinner Sone 3 Ragnar Johansen   X
13.08.20191,3 Laks Flue Sone 6 Grunde Åsveen  
13.08.20191,2 Sjøørret Spinner Sone 3 Vegard Dahl-Eriksen   X
13.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 1 Jarle Elnes   X
13.08.20190,7 Sjøørret Wobbler Sone 4 Kjartan Gilje   X
12.08.20195,1 Laks Spinner Sone 4 Thierry rey-dorene  
12.08.20194,9 Laks Wobbler Sone 3 Roy Tytlandsvik  
12.08.20194,5 Laks Spinner Sone 4 Andreas Heskestad  
12.08.20194,1 Laks Flue Sone 6 Grunde Åsveen  
12.08.20194,1 Laks Spinner Sone 1 Ken Vidar Pedersen  
12.08.20193,8 Laks Spinner Sone 4 lasse grahl-jacobsen  
12.08.20193,1 Laks Meitemark Sone 4 Thierry rey-dorene  
12.08.20192,3 Laks Meitemark Sone 4 Andre Jacobsen  
12.08.20192,0 Laks Flue Sone 3 Viggo Fagerjord  
12.08.20191,8 Laks Sluk Sone 1 Geir Næss  
12.08.20191,5 Laks Meitemark Sone 1 Ken Vidar Pedersen  
12.08.20191,5 Laks Meitemark Sone 2  
12.08.20191,3 Laks Flue Sone 1 Jarle Elnes  
12.08.20191,2 Sjøørret Flue Sone 1 Geir Næss   X
12.08.20191,1 Sjøørret Spinner Sone 3 Ragnar Johansen   X
12.08.20190,8 Sjøørret Flue Sone 1 Geir Næss   X
12.08.20190,6 Sjøørret Sluk Sone 1 Geir Næss   X
11.08.20194,7 Laks Spinner Sone 3 Gjermund H Bakken  
11.08.20194,5 Laks Spinner Sone 4 Arne Håland  
11.08.20193,8 Laks Spinner Sone 2 Svein Gilje  
11.08.20191,8 Laks Flue Sone 1 Rolf Michael Kvam  
11.08.20191,5 Laks Spinner Sone 4 Dag  
11.08.20191,3 Laks Flue Sone 1 Rolf Michael Kvam  
11.08.20191,2 Laks Flue Sone 1  
11.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 2 Peter Thomsen   X
11.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 2 Peter Thomsen   X
10.08.20196,5 Laks Spinner Sone 1 Ernst Torkelsen  
10.08.20196,0 Laks Spinner Sone 4 Arne Håland  
10.08.20194,4 Laks Spinner Sone 6 Robert Herink  
10.08.20193,7 Laks Wobbler Sone 4 Markus Kummer
10.08.20192,0 Laks Spinner Sone 2 Cathrine Eliassen  
10.08.20191,6 Laks Meitemark Sone 1 frode helmichsen  
10.08.20191,4 Laks Sluk Sone 6  
10.08.20191,1 Laks Spinner Sone 2 Magnus Dale  
10.08.20191,0 Laks Spinner Sone 1 Ernst Torkelsen  
09.08.20194,3 Laks Meitemark Sone 2  
09.08.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 3 Vegard Dahl-Eriksen   X
08.08.20191,3 Laks Meitemark Sone 6 allouard  
08.08.20191,0 Laks Meitemark Sone 6 allouard  
08.08.20190,6 Sjøørret Sluk Sone 3   X
07.08.20194,1 Laks Meitemark Sone 4 Tor Solvang  
07.08.20192,0 Laks Meitemark Sone 4 Arne Håland  
06.08.20193,2 Laks Spinner Sone 6  
06.08.20191,0 Laks Meitemark Sone 2 Jørgen Johannessen  
06.08.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 2 Jørgen Johannessen   X
05.08.20196,0 Laks Spinner Sone 4 Arne Håland  
05.08.20193,6 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
05.08.20191,3 Laks Meitemark Sone 4 Frizon Sylvain  
04.08.20195,1 Laks Spinner Sone 2 Rolf Michael Kvam   X
04.08.20195,0 Laks Spinner Sone 2 Rolf Michael Kvam  
04.08.20191,7 Laks Meitemark Sone 1 Theo Haga Løyning  
04.08.20191,5 Laks Meitemark Sone 1 Theo Haga Løyning  
04.08.20191,3 Sjøørret Wobbler Sone 6 Jeffrey Jones   X
03.08.20193,6 Laks Spinner Sone 4 Lars Arild Borsheim  
03.08.20191,7 Laks Spinner Sone 2  
03.08.20191,0 Laks Meitemark Sone 3 Pawel Debek
02.08.20196,0 Laks Wobbler Sone 3 Jeffrey Jones  
02.08.20194,6 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
02.08.20194,3 Laks Meitemark Sone 4 schilling  
02.08.20194,2 Laks Spinner Sone 6 Bjørnar Ulvang
02.08.20194,2 Laks Spinner Sone 6 Anders Sukka
02.08.20194,1 Laks Spinner Sone 2 Bjørnar Mangersnes
02.08.20194,0 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
02.08.20193,8 Laks Spinner Sone 4 helge olsen  
02.08.20191,5 Laks Spinner Sone 6 Robert Herink  
02.08.20191,2 Laks Meitemark Sone 4 Hans-Ove Birkedal  
02.08.20190,2 Sjøørret Spinner Sone 3 Nils Egil Hetland   X
01.08.20197,2 Laks Meitemark Sone 4 Per Ivar Pedersen  
01.08.20196,9 Laks Spinner Sone 4 Roy A Nordhagen  
01.08.20196,6 Laks Meitemark Sone 4 Åge Håland  
01.08.20195,8 Laks Spinner Sone 2 Arild Johnsen  
01.08.20194,7 Laks Spinner Sone 4 Dag  
01.08.20194,3 Laks Meitemark Sone 4 Åge Håland  
01.08.20194,2 Laks Meitemark Sone 4 Per Ivar Pedersen  
01.08.20194,0 Laks Wobbler Sone 6 André Karoliussen  
01.08.20193,5 Laks Spinner Sone 2 Arild Johnsen  
01.08.20191,5 Laks Spinner Sone 2  
01.08.20191,2 Laks Spinner Sone 2  
31.07.20195,5 Laks Flue Sone 2  
31.07.20194,5 Laks Spinner Sone 2 Jørn Helland  
31.07.20194,0 Laks Spinner Sone 2 Kjell Ravndal  
31.07.20191,8 Sjøørret Spinner Sone 2 kent harald wathne   X
125